Das internationale Beratungsbüro

Präsentation

Das Büro für Internationale Beziehunen (IRO)

Das Erasmus + Büro (OEP)

Unterlagen

IRO Unterlagen

Erasmus + Unterlagen

Zusammenarbeit

Bilaterale Rahmen - Vereinbarungen

Liste der Erasmus+ -Abkommen

Liste der Erasmus + - Baia Mare Abkommen

Europäische Programme

Erasmus +

Andere EU Programme

Francophone Aktivitäten

Akademischer Angebot

Stipendien

University Networks

Centre de Reussite Universitaire

Ausländische Studenten - Aufnahme

EU & Non-EU

Procedura pentru mobilitate "Free-mover" - outgoing

Mobilitatea "free-mover" se referă la tipul de mobilitate "pe cont propriu" și presupune deplasarea la o universitate parteneră pe domeniul de studiu al studentului, participarea la cursuri și/sau activități de practică, și recunoa șterea creditelor la întoarcere. Cheltuielile deplasării sunt suportate în totalitate de către participant.

Conditii:

Nota 1:

În cazul în care acordul bilateral între cele două universități nu este valid sau nu este semnat, este necesar să existe două cadre didactice din cadrul celor două universități care să fie dispuse să preia funcțiile de coordonatori ai acordului. Un model de acord cadru bilateral poate fi obținut, la cerere, de la Biroul de Relații Internaționale: international@staff.utcluj.ro

Nota 2:

Pentru obținerea Dispoziției de deplasare, prezentați la Biroul de Relații Internaționale documentele 2, 3 și 4 din lista de mai sus (completate și semnate), cu cel puțin două săptămâni înainte de deplasare.

La plecare

studentul are obligația de prezenta la secretariatul facultății copie după Dispoziția de deplasare și Learning Agreement.

La intoarcere

studentul are obligația de a prezenta la secretariatul facultății Dispoziția de deplasare și Learning Agreement-ul în original.Contact:

Biroul de Relații Internaționale
E-mail: international@staff.utcluj.ro
Tel: 0040-264-202 214

Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, tel: +40-264 -202595, e-mail: international@staff.utcluj.ro

© Biroul Relatii Internationale