Relatii Internationale

Prezentare

Biroul de Relatii Internationale

Biroul Erasmus+

Documente

Documente BRI

Documente Erasmus +

Cooperari

Acorduri bilaterale - cadru

Acorduri Erasmus+

Acorduri Erasmus - Baia Mare

Programe europene

Erasmus +

Programe de cooperare cu SEE

Alte programe

Spatiul francofon

Filiere

Burse

Retele Universitare

Centre de Reussite Universitaire

Projet AUF 2014-2016

Admitere studenti internationali

EU & Non-EU

Etnici romani si diaspora

Echivalare studii pentru admitere

Administrare

Cluj-Napoca

Baia-Mare

Erasmus Membri ComisieiProf. dr. ing. Vasile Țopa Rector
Tel: + 40 0264 202202
E-mail: Vasile.Topa@et.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Dan MÂNDRU Prorector Relații Internaționale
Tel: + 40 0264 202204
E-mail: Dan.Mandru@mdm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Cristina CAMPIAN Director Biroul Erasmus+
Tel: + 40 264 202327
E-mail: Cristina.Campian@dst.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Vasile DĂDÂRLAT Director Biroul Erasmus+
Tel: + 40 264 202288
E-mail: Vasile.Dadarlat@cs.utcluj.ro
Jur. Andreea POPA Secretar Birou Erasmus+
Tel: + 40 264 202261
E-mail: Andreea.Popa@staff.utcluj.ro
Ec. Zita CAZACU Administrator financiar program Erasmus
Tel: + 40 264 202285
E-mail: zcazacu@staff.utcluj.ro
Conf.dr.arh. Cristina PURCAR Coordonator program - Facultatea de Arhitectură și Urbanism
Tel: +40 264 401847
E-mail: Cristina.Purcar@arch.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Ioan NASCU Coordonator program - Facultatea de Automatică și Calculatoare
Tel: + 40 264 593161
E-mail: Ioan.Nascu@aut.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Nicoleta COBIRZAN Coordonator program - Facultatea de Construcții
Tel: +40 0264 401533
E-mail: Nicoleta.Cobarzan@ccm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Corina BIRLEANU Coordonator program - Facultatea de Construcții de Mașini
Tel: +40 0264 202786
E-mail: corina.barleanu@omt.utcluj.ro
Conf. dr. ing. Laura GRINDEI Coordonator program - Facultatea de Inginerie Electrica
Tel: + 40 264 402426
E-mail: Laura.Grindei@ethm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Virgil DOBROTĂ Coordonator program - Facultatea de Electrotehnica, Telecomunicatii
si Tehnologia informatiei
Tel: + 40 264 401226
E-mail: Virgil.Dobrota@com.utcluj.ro
Prof. dr. ing Liviu BRÂNDUȘAN Coordonator program - Facultatea de Ingineria materialelor
si a mediului
Tel: +40 264 401699
E-mail: Liviu.Brandusan@staff.utcluj.ro
S.l. dr. ing. Sergiu Dan Stan Coordonator program - Facultatea de Mecanică
Tel: +40 264 401755
E-mail: sergiu.stan@mdm.utcluj.ro
Şef lucr.dr.ing. Florin DOMNITA Coordonator program- Facultatea de Instalatii
Tel: +40 0264 202 512
E-mail: Florin.Domnita@insta.utcluj.ro

Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, tel: +40-264 -202595, e-mail: international@staff.utcluj.ro

© Biroul Relatii Internationale