Relatii Internationale

Prezentare

Biroul de Relatii Internationale

Biroul Erasmus+

Documente

Documente BRI

Documente Erasmus +

Cooperari

Acorduri bilaterale - cadru

Acorduri Erasmus+

Acorduri Erasmus - Baia Mare

Programe europene

Erasmus +

Programe de cooperare cu SEE

Alte programe

Spatiul francofon

Filiere

Burse

Retele Universitare

Centre de Reussite Universitaire

Projet AUF 2014-2016

Admitere studenti internationali

EU & Non-EU

Etnici romani si diaspora

Echivalare studii pentru admitere

Administrare

Cluj-Napoca

Baia-Mare

Candidati la burse

1. CADRUL GENERAL

Programul Erasmus din cadrul LLP, program finanţat de către Comunitatea Europeana oferă studenţilor din UTC-N oportunitatea de a urma un program de studiu la o universitate parteneră dintr-o ţară membră a UE, în baza unor acorduri de cooperare bilaterale încheiate între facultăţile/departamentele din UTC-N şi universităţile partenere din UE.

2. INFORMAȚII GENERALE

Oferta de mobilităţi: Vezi baza de date acorduri Erasmus din cadrul LLP.
Perioada mobilităţii: 1 septembrie 2013 - 31 august 2014
Durata mobilităţii: minim 3 luni, maxim 1 an academic.
Nivelul de studiu: L (licenţă), M (master) sau D (doctorat).

Nivelul de studiu este stabilit în Acordul Bilateral Erasmus din cadrul LLP dintre UTC-N şi universităţi partenere din UE. Data începerii şi conţinutul programului de studiu vor fi stabilite împreună cu cadrele didactice responsabile la nivelul facultăţii în funcţie de calendarul şi structura academică a celor două universităţi şi de condiţiile de schimb prevăzute în acordurile bilaterale.

3. CONCURSUL DE SELECTIE

Condiţii de eligibilitate:

Orice student din UTC-N, care doreşte sa participe la un program de studiu într-o universitate parteneră din UE în cadrul programului Erasmus din cadrul LLP al UTC-N, pentru a deveni student ERASMUS trebuie sa îndeplinească următoarele criterii:

Statutul legal al studentului Erasmus:

Studentul trebuie:

Studenţii din primul an:

Multiple perioade Erasmus:

Este posibil să se combine o perioadă de plasament cu o perioadă de studiu într-o singură perioadă de mobilitate de studiu în străinătate cu condiţia să nu se depăşească durata maximă de 1 an academic. Un student poate merge şi ca student ERASMUS cu grant zero.

Alte condiţii:

Studenţii ERASMUS trebuie sa participe, din veniturile proprii, pentru completarea sumei necesare cheltuielilor de subzistenţă în ţara gazdă pe perioada mobilităţii Erasmus.

Criterii de selecţie/Dosarul de candidatură:

Calendarul concursului:

Depunerea dosarelor de candidatură şi concursurile de selecţie se vor desfăşura la nivelul fiecărei facultăţi care a realizat acorduri bilaterale Erasmus din cadrul LLP, pentru mobilităţi prevăzute a se efectua în anul universitar următor.

Perioada : Aprile -Mai a.c.

Candidaţii se vor informa la coordonatorii departamentali despre data exactă a concursului în cazul în care nu există afişe la avizierele facultăţilor.

Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, tel: +40-264 -202595, e-mail: international@staff.utcluj.ro

© Biroul Relatii Internationale