Relatii Internationale

Prezentare

Biroul de Relatii Internationale

Biroul Erasmus+

Documente

Documente BRI

Documente Erasmus +

Cooperari

Acorduri bilaterale - cadru

Acorduri Erasmus+

Acorduri Erasmus - Baia Mare

Programe europene

Erasmus +

Programe de cooperare cu SEE

Alte programe

Spatiul francofon

Filiere

Burse

Retele Universitare

Centre de Reussite Universitaire

Projet AUF 2014-2016

Admitere studenti internationali

EU & Non-EU

Etnici romani si diaspora

Echivalare studii pentru admitere

Administrare

Cluj-Napoca

Baia-Mare

Sistemul European de transfer al creditelor

Sistemul European de Transfer al Creditelor (ECTS), utilizat în prezent de peste 200 de universităţi participante în program, facilitează procesul de recunoaştere academică a perioadelor de studiu efectuate de studenţi în diverse ţări.

Conform acestui sistem:

În momentul sosirii la universitatea gazdă, studentul poate fi pus, dintr-o serie de motive (incompatibilităţi de orar, conţinut sau nivel inadecvat al disciplinelor alese, identificarea unor cursuri mai potrivite) în situaşia de a-şi modifica programul de studii. Contractul de studii prevede aceasta posibilitate, dar modificările trebuie efectuate într-un interval cât mai scurt de la sosirea la universitatea gazdă şi trebuie contrasemnate de către student şi de către coordonatorii universităţilor de origine şi de primire. La întoarcerea studentului din mobilitate, universitatea de origine recunoaşte numărul de credite obţinute de student în universitatea gazdă, pe baza foii matricole "Transcript of Records" pe care studentul o primeşte de la instituţia gazdă pentru cursurile urmate cu succes.

În cadrul acestei acţiuni universităţile pot solicită sprijin pentru a dezvolta aplicarea ECTS în cadrul departamentelor în care acest sistem nu a fost încă utilizat.

Fondurile alocate se folosesc la producerea şi difuzarea de materiale informaţionale privind ECTS, precum şi la organizarea de cursuri privind implementarea ECTS.

Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, tel: +40-264 -202595, e-mail: international@staff.utcluj.ro

© Biroul Relatii Internationale