Relatii Internationale

Prezentare

Biroul de Relatii Internationale

Biroul Erasmus+

Documente

Documente BRI

Documente Erasmus +

Cooperari

Acorduri bilaterale - cadru

Acorduri Erasmus+

Acorduri Erasmus - Baia Mare

Programe europene

Erasmus +

Programe de cooperare cu SEE

Alte programe

Spatiul francofon

Filiere

Burse

Retele Universitare

Centre de Reussite Universitaire

Projet AUF 2014-2016

Admitere studenti internationali

EU & Non-EU

Etnici romani si diaspora

Echivalare studii pentru admitere

Administrare

Cluj-Napoca

Baia-Mare

Programe de cooperare cu ţările nordice

În baza Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009 - 2014, s-a lansat: Apelul de propuneri de proiecte pentru 2014, pentru Programul de burse şi cooperare inter-instituţională în domeniul învăţământul superior.

Scopul programului

- sprijinirea studenţilor din orice ciclu de studiu şi a personalului din universităţile româneşti pentru a realiza mobilităţi transnaţionale în Norvegia, Liechtenstein şi Islanda (statele donatoare).
- sprijinirea mobilităţilor în România ale studenţilor şi ale personalului din instituţiile de învăţământ superior din cele trei ţări.
- sprijinirea proiectelor de cooperare între universitățile din România şi statele donatoare în vederea întăririi relațiilor de cooperare academică dintre ţări.

Tipuri de proiecte finantate

  Vizite Pregătitoare (apelul pentru măsura 1 a fost lansat în iulie 2013 şi este încă deschis, în regim de rolling deadline).                              Informaţii aici

  Proiecte de mobilitate (studenți, personal didactic şi nedidactic din Universități) Informații aici

  Proiecte de cooperare interinstituțională.  Informații aici

TERMENE LIMITA:

  Pana pe data de 31.03.2014, ora 22 – pentru Proiecte de mobilitate şi Proiecte de cooperare interinstituțională;

  Candidaturile pentru Vizite Pregătitoare vor fi primite în continuare în regim de rolling deadline, dar vor respecta trimiterea cu cel puţin 6 săptămâni înainte de perioada vizitei.

  Găsiți mai multe detalii aici


Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, tel: +40-264 -202595, e-mail: international@staff.utcluj.ro

© Biroul Relatii Internationale