Candidați internaționali – Admitere


A. CANDIDAȚI NON-EU CU STUDII ȘI DIPLOME EMISE ÎN AFARA ROMÂNIEI

* 15 ianuarie 2024 – 29 martie 2024 - PASUL 1 - aplicația online pe site, preluarea dosarelor la nivel de BRI, dialog cu candidații pentru completarea dosarelor.

* 1 aprilie 2024 – 19 aprilie 2024 - PASUL 2 - Analiza dosarelor la nivel de facultate/IOSUD/DLMC și emiterea Acordului de Principiu/Dezacordului, organizarea testului de limbă străină la nivel DLMC.

* 22 aprilie 2024 - 3 mai 2024 - BRI centralizează listele cu Acorduri de principiu/Dezacorduri de la facultăți/IOSUD/DLMC și machetele care însoțesc aceste decizii, informează candidații referitor la stadiul dosarelor din analiza facultăților/DLMC.

* mai - septembrie - PASUL 3 - Emiterea răspunsului oficial de către Ministerul Educației (Scrisoare de Acceptare la studii/Respingere dosar). BRI păstează legătura cu candidații pentru a-i informa referitor la stadiul dosarelor și pașii care trebuie urmați în continuare. Urmărirea achitării taxelor de școlarizare și emiterea adeverințelor pentru obținerea vizelor pentru candidații pentru care ME emite Scrisoarea de Accept.

* 27 Septembrie – 1 Octombrie - PASUL 4 - Prezentarea setului complet de documente originale și înmatricularea la specializări

* 27 Septembrie – 30 Octombrie - PASUL 4 - Prezentarea setului complet de documente originale și înmatricularea la anul pregătitor de limba română


B. CANDIDAȚI NON-EU CU STUDII ȘI DIPLOME EMISE ÎN ROMÂNIA

* Depunere dosar în platforma de preluare a candidaților non-EU fără etnie română= conform calendarului aprobat pentru admiterea cetățenilor cetățenii români, UE și SEE pentru sesiunile de admitere din iulie și septembrie.

* Analiză dosar la structuri (facultate/IOSUD/DLMC) = simultan cu perioada aprobată în calendarul admiterii cetățenilor cetățenii români, UE și SEE.

* Emitere liste candidați cu Acord de Principiu/Dezacord de la structuri (facultăți, IOSUD/DLMC) = simultan cu perioada aprobată în calendarul admiterii cetățenilor cetățenii români, UE și SEE (ziua afișării rezultatelor finale).

* Preluare spre centralizare liste însoțite de Acordurile de principiu/Dezacorduri de la structuri (facultăți, IOSUD/DLMC) la BRI și direcționarea spre Ministerul Educației a dosarelor propuse de facultăți pentru obținerea Scrisorilor de Acceptare la studii, respectiv informarea candidaților referitor la dezacordul primirii la studii.

* 27 Septembrie – 1 Octombrie - Prezentarea setului complet de documente originale și înmatricularea la facultăți/IOSUD.


Note privind parcursul de mai sus:

• Timpul mediu de procesare a unui dosar la UTCN este două săptămâni. Condiție obligatorie: dosarul trebuie să fie complet. Un dosar incomplet nu va fi procesat, taxa de procesare nu va fi returnată, iar candidatul va primi un dezacord din partea universității.
• Candidații care doresc să se înscrie la studii de doctorat trebuie să solicite și să obțină Acordul de Principiu de la coordonatorul de doctorat înaintea încărcării dosarului în aplicația online. Lista coordonatorilor de doctorat si datele lor de contact sunt disponibile aici.
Înmatricularea este posibilă după parcurgerea cu succes a examenului de admitere stabilit de IOSUD UTCN.

Candidații trebuie să completeze formularul de aplicare, să achite taxa de procesare a dosarului (arată / ascunde) și să depună toate documentele necesare online aici.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente::

 • Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
 • Copie după actul de identitate care atestă domiciliul permanent în țara de origine;
 • Copie după pașaport;
 • Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – TREBUIE completată cu majuscule și toate câmpurile sunt obligatorii
 • Diploma de Absolvire a Liceului sau echivalentă – copie și traducere legalizată, autentificată (arată/ascunde) de către autoritățile din țara emitentă;
 • Diploma de Licență sau echivalentă- copie și traducere legalizată, autentificată de către autoritățile din țara
 • Diploma de Master sau echivalentă- copie și traducere legalizată, autentificată de către autoritățile din țara emitentă;
 • emitentă;
 • Foaia Matricolă / Suplimentul la Diplomă - copie și traducere legalizată pentru toți anii de studii;
 • Certificatul de competență lingvistică (nivel minim B1 pentru limba română sau CAMBRIDGE, IELTS, TOEFL, DELF, etc. nivel minim B2 pentru engleză, franceză, germană)(dacă este cazul);
 • Certificat medical (emis într-o limbă de circulație internațională) care atestă că respectivul candidat nu suferă de boli contagioase sau afecțiuni care sunt incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Taxa de procesare a dosarului.

Dosarul va fi încărcat în aplicația online.
Titularul documentelor își asumă răspunderea cu privire la autenticitatea acestora.
Toate documentele originale care nu sunt emise în limba engleză, franceză, sau română trebuie însoțite de traduceri legalizate într-una din aceste trei limbi.
Curriculum disponibil @UTCN poate fi găsită la acest link
Informații despre taxe sunt disponibile aici.

Examenul de admitere la doctorat și examenul de competență lingvistică sunt stabilite conform reglementărilor Școlii Doctorale a universității.

Școala doctorală poate evalua dosarele pe baza următoarelor criterii:

 • Notele primite în timpul studiilor de liceu/universitare;
 • Activitatea academică a candidatului în domeniul de studiu selectat;
 • Nivelul de competență a limbii de pe Certificatul depus;
 • Capacitatea de școlarizare a universității ;

Notă: Singurele acte de studii care vor fi luate in considerare sunt cele emise de o instituție acreditată

Coordonatorul de doctorat emite Acordul/Dezacordul.

 • În cazul emiterii Acordului, dosarul este preluat mai departe pe circuit,
 • În cazul emiterii Dezacordului,candidatul este informat prin e-mail.

Notă: Dosarele incomplete nu vor fi procesate iar taxa de procesare nu va fi returnată.

Imediat ce condițiile de la PASUL 2, 2a sunt întrunite, BRI trimite dosarul complet al candidatului la Ministerul Educației pentru ca Scrisoarea de Acceptare la studii să fie emisă.

 • În cazul Acceptării Ministerul trimite Scrisoarea de Acceptare Acceptare la studii universității. La rândul ei, UTCN trimite documentul original la adresa furnizată de candidat.
 • În cazul Refuzului, candidatul va fi informat prin e-mail.

După primirea Scrisorii de Acceptare la studii, candidatul trebuie să contacteze Ambasada României din țara nativă sau o țară apropiată și să obțină viza de studii, care este obligatorie.

Notă: Scrisoarea de Acceptare la studii este validă doar începând cu anul academic menționat în document.

Candidatul depune la Biroul de Relații Internaționale al UTCN următoarele documente în original:

 • Scrisoarea de Acceptare la studii;
 • Toate documentele originale incluse în dosarul de candidatură (vezi PASUL 1);
 • 4 poze tip pașaport;
 • Chitanța bancară ca dovadă a plății taxei de școlarizare pentru 9 luni în avans (în cazul candidaților acceptați pe locuri cu taxă).

Nota1: ÎN CAZUL IN CARE DOCUMENTELE DE STUDII ORIGINALE NU AU FOST EMISE ÎN ENGLEZĂ SAU FRANCEZĂ, SUNT NECESARE TRADUCERI LEGALIZATE.

Nota2: INFORMAȚII LEGATE DE TAXA DE SCOLARIZARE SUNT DISPONIBILE LA ACEST LINK.

Nota3:TERMENUL LIMITĂ DE ÎNMATRICULARE LA LICENȚĂ PENTRU ANUL ACADEMIC CURENT ESTE 14 OCTOMBRIE. DETALII DESPRE CAZAREA ÎN CAMPUSUL UTCN SE GĂSESC AICI.Back to Top