Programe Erasmus+

Membri Comisiei Erasmus+


Funcția Telefon Adresa de e-mail
Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA Rector + 40 0264 202202 Vasile.Topa@et.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Dan MÂNDRU Prorector Relații Internaționale + 40 0264 202204 Dan.Mandru@mdm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Cristina CAMPIAN Director Biroul Erasmus+ + 40 264 202327 Cristina.Campian@dst.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Vasile DĂDÂRLAT Consilier Biroul Erasmus+ + 40 264 202288 Vasile.Dadarlat@cs.utcluj.ro
Jur. Andreea POPA Secretar Birou Erasmus+ + 40 264 202261 Andreea.Popa@staff.utcluj.ro
Codruța RĂDESCU Secretar Eut+ + 40 264 202288 Codruta.Radescu@staff.utcluj.ro
Ec. Florentina DRĂGAN Administrator financiar program Erasmus +40 264 Florentina.Dragan@dac.utcluj.ro
Conf.dr.arh. Cristina PURCAR Coordonator program - Facultatea de Arhitectură și Urbanism +40 264 401847 Erasmus.Fau@arch.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Ioan NASCU Coordonator program - Facultatea de Automatică și Calculatoare + 40 264 593161 Ioan.Nascu@aut.utcluj.ro
Conf. dr. Ing. Camelia LEMNARU Coordonator program - Facultatea de Automatică și Calculatoare - Calculatoare + 40 264 401479 Camelia.LEMNARU@cs.utcluj.ro
Conf. dr. ing. Ligia Mihaela MOGA   Coordonator program - Facultatea de Construcții + 40 264 401516 Ligia.Moga@ccm.utcluj.ro
Prof. dr. Ing Marius PUSTAN  Coordonator program - Facultatea de Construcții de Mașini + 40 264 4202787 Marius.Pustan@omt.utcluj.ro
Conf. dr. ing. Laura GRINDEI Coordonator program - Facultatea de Inginerie Electrica + 40 264 402426 Laura.Grindei@ethm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Virgil DOBROTĂ Coordonator program - Facultatea de Electrotehnica, Telecomunicatii si Tehnologia informatiei + 40 264 401226 Virgil.Dobrota@com.utcluj.ro
S.l. dr. ing. Gabriel BATIN Coordonator program - Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului + 40 264 401742 Gabriel.Batin@stm.utcluj.ro
S.l. dr. ing. Sergiu Dan Stan Coordonator program - Facultatea de Mecanică +40 264 401755 Sergiu.Stan@mdm.utcluj.ro
Conf. dr. ing. Dorin BEU Coordonator program- Facultatea de Instalatii + 40 264 202513 Dorin.Beu@insta.utcluj.ro


Back to Top