BRI

Biroul de Relatii Internationale


BRI reprezintă o structură organizatorică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), având drept scop:

  • dezvoltarea relațiilor de cooperare internațională pe plan academic şi de cercetare științifică cu universităţi partenere, organizații guvernamentale şi neguvernamentale, centre de cercetare, companii şi fundații internaționale;
  • facilitarea schimburilor inter-universitare la nivel instituțional pentru cadre didactice si studenți;
  • atragerea unui număr cât mai mare de studenți străini în programele formative organizate de universitate.

BRI asigură promovarea si derularea acțiunilor privind:

  • stabilirea parteneriatelor cu universități, organizații economice şi agenții guvernamentale si private din străinătate care sa ofere cadrelor didactice şi studenților din UTCN oportunități de cercetare, predare, programe de studiu şi practică;
  • afilierea la organizații cu profil academic şi/sau societăți științifice internaționale;
  • informarea operativă a personalului didactic, de cercetare şi a studenților asupra oportunităților de burse şi cooperare internațională pe plan academic şi de cercetare științifică;
  • organizare schimburilor de studenți personal academic în cadrul programelor de cooperare internațională aflate în derulare;
  • participarea la manifestări academice şi/sau științifice internaționale.


Back to Top