Mobilități

Free mover


Mobilitatea "free-mover" se referă la tipul de mobilitate "pe cont propriu" și presupune deplasarea la o universitate parteneră pe domeniul de studiu al studentului, participarea la cursuri și/sau activități de practică, și recunoa șterea creditelor la întoarcere. Cheltuielile deplasării sunt suportate în totalitate de către participant.

Conditii:
  • Copie după acordul bilateral cadru, valid - se obține de la Biroul de Relații Internaționale;
  • Solicitare de deplasare în străinătate
  • Invitație nominală obținută de la universitatea parteneră (se va ține cont de faptul că perioada specificată în invitație trebuie să coincidă cu perioada din Solicitarea de deplasare);
  • Learning Agreement
  • Transcript of Records.
Nota 1:

În cazul în care acordul bilateral între cele două universități nu este valid sau nu este semnat, este necesar să existe două cadre didactice din cadrul celor două universități care să fie dispuse să preia funcțiile de coordonatori ai acordului. Un model de acord cadru bilateral poate fi obținut, la cerere, de la Biroul de Relații Internaționale: international@staff.utcluj.ro

Nota 2:

Pentru obținerea Dispoziției de deplasare, prezentați la Biroul de Relații Internaționale documentele 2, 3 și 4 din lista de mai sus (completate și semnate), cu cel puțin două săptămâni înainte de deplasare.

  • Solicitarea de deplasare se completează, se semnează de către solicitant, directorul de departament și decan.
  • Learning Agreement se semnează de către solicitant și de către decanul facultății, atât de la facultatea din cadrul UTCN cât și de la facultatea parteneră. Inițial documentul poate fi transmis scanat, urmând ca la întoarcerea din mobilitate să se aducă documentul cu semnăturile în original.
La plecare

studentul are obligația de prezenta la secretariatul facultății copie după Dispoziția de deplasare și Learning Agreement.

La intoarcere

studentul are obligația de a prezenta la secretariatul facultății Dispoziția de deplasare și Learning Agreement-ul în original.

Contact:
Biroul de Relații Internaționale:

Back to Top