Taxe

Taxe


Taxa de procesare a dosarului

Această taxă se plătește înaintea trimiterii dosarului de admitere online și reprezintă suma de 300 EURO. Aceasta taxa nu este returnabila.Comisioanele bancare trebuie acoperite în întregime de către aplicanți și nu sunt incluse în această sumă. Dosarul va fi procesat numai când întreaga sumă este înregistrată în contul bancar al UTCN.

Taxe de școlarizare pentru studii full-time

Conform Consiliului de Administrație al UTCN din 21.04.2015, taxele pentru studenții internaționali non-UE, începând cu 2015-2016, sunt după cum urmează:

Domeniul de invatamant licență, masterat(Euro/lună) Doctorat (Euro/lună)
Tehnic (CN și BM)
Științe (BM)
Matematici si Matematici applicate (BM)
270 350
Arhitectură (CN) 350 400
Sociouman, economic (BM) 220 240
Arte (BM ) 420 440
Anul Pregătitor de Limba Română (CN) 270 270
Informații importante:
* Alte taxe sunt disponibile în Regulamentul de Taxe al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care este supus anual modificărilor
* Mai multe informații despre alte taxe sunt disponibile aici

CN = Cluj-Napoca
BM = Baia Mare

Notes:
-taxa de școlarizare acoperă întreaga perioadă de studii (incluzând practica) prevăzută în curriculum, și trebuie plătită la începutul fiecărui an universitar, până în 15 Octombrie.
- taxa de școlarizare pentru nivelurile licență și master trebuie să acopere o perioadă de nouă luni.
- taxa de școlarizare pentru studiile de doctorat trebuie să acopere un întreg an calendaristic (doisprezece luni).
- Cazarea și mesele nu sunt incluse în taxele de școlarizare.
- Alte taxe sunt disponibile în Regulamentul de Taxe al Universității Tehnice din Cluj-Napoca, care este supus anual modificărilor.Particularități

În 2012, Universitatea din Baia Mare s-a unit cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, și a devenit Centrul Universitar de Nord din Baia Mare.

Distanța dintre Cluj-Napoca și Baia Mare: http://e-distance.com/Cluj-Napoca/Baia-Mare

Când vine să se înregistreze la Biroul de Relații Internaționale al universității, aplicantul trebuie să depună chitanța bancară acoperind întreaga sumă reprezentând taxele de școlarizare.

** Studenții înmatriculați la taxă trebuie să achite taxa de școlarizare la începutul fiecărui an universitar, conform regulamentului de taxe al UTCN, în caz contrar, sunt propuși pentru exmatriculare.

Termenul limită de plată este 15 Octombrie în fiecare an. Penalitățile sunt 0.1% pentru fiecare zi de întârziere.

Documentele cu proceduri și metodologii sunt disponibile la fiecare facultate și pe pagina „Documente BRI”.

Informații cont:

CLUJ-NAPOCA (CN)
BANCA COMERCIALA ROMANA CLUJ-NAPOCA
Adresă: Strada George Baritiu Nr 10-12
400027, Cluj-Napoca
IBAN RO32 RNCB 0106 0266 0155 0227
Valută: EURO

SWIFT RNCBROBU
CIC 2260155
CUI: 4288306
Sortare Bancară 300131007
Titular cont: 0 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca | Memorandumului Street, No. 28, Cluj-NapocaBack to Top