Programe Erasmus+

Beneficiari burse -- Documentele necesare le puteti descărca de aici. --


Etapele care trebuie parcurse sunt următoarele:

Inainte de plecare

 • Completarea, împreuna cu coordonatorul departamental a Formularului de candidatură de student ERASMUS (Learning Agreement) şi semnarea lui.
 • Trimiterea lui la universitatea parteneră în vederea semnării acestuia de către reprezentanţii Erasmus cu solicitarea de a fi returnat.
 • După returnarea la UTC-N a Formularului de candidatură de student ERASMUS (Learning Agreement) cu semnăturile oficiale de acceptare din partea universităţii-gazdă a mobilităţii studentului ERASMUS din UTC-N, coordonatorul ERASMUS departamental responsabil de mobilitate va solicita universităţii-gazdă o Invitaţie oficială nominală pentru studentul ERASMUS al UTC-N acceptat în mobilitate pentru perioada precizată.
 • Obţinerea Dispoziţiei de Rector, pe baza:

  • Copiei Formularului de candidatură de student ERASMUS (Learning Agreement) cu semnăturile oficiale de acceptare din partea universităţii-gazdă,
  • Copiei invitaţiei oficiale nominale pentru studentul ERASMUS al UTC-N din partea universităţii-gazdă de efectuare a mobilităţii studenţeşti ERASMUS pentru o perioadă precizată şi a
  • Cererii-tip de deplasare în străinătate , completate si depuse la Oficiul de Relaţii Internationale din UTC-N.
  în urma discutării solicitării respective în Biroul Senatului UTC-N care se întruneşte în fiecare zi de marţi de la ora 12:00.
 • Semnarea Contractului financiar între UTC-N si studentul ERASMUS, la Biroul Erasmus+ al UTC-N, (contract eliberat de către secretarul Erasmus+, Andreea Popa, e-mail Andreea.Popa@staff.utcluj.ro) în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, prin care bursierul este înştiinţat asupra grantului şi îşi asumă disponibilitatea cofinanţării bursei de mobilitate ERASMUS prin suport familial sau sponsorizare;
 • Eliberarea Adeverinţei de student Erasmus de către Biroul Erasmus+ al UTC-N.(secretar Erasmus+ Andreea Popa)
 • Plata grantului de mobilitate studenţească ERASMUS se face direct studentului ERASMUS al UTC-N beneficiar (cu cel mult 3 zile înaintea plecării sale în străinătate) la Serviciul Financiar al UTC-N, de către Administratorul Programului ERASMUS din UTC-N, d-na Zita Cazacu, pe baza următoarelor documente (în copie):

  • paşaportul personal al studentului ERASMUS al UTC-N (cu viza de intrare în ţara căreia îi aparţine universitatea unde se efectuează mobilitatea studenţească ERASMUS, daca această viză este necesară);
  • Dispoziţia Rectorului UTC-N de deplasare în străinătate a studentului ERASMUS al UTC-N;
  • Contractul financiar între UTC-N şi studentul ERASMUS.

La plecare

 • Pentru deplasarea în străinătate, în scopul efectuării mobilităţii la universitatea-gazdă, studentul ERASMUS al UTC-N trebuie sa aibă asupra lui:

  • Document valabil de călătorie, carte de identitate sau pașaport;
  • Formularul de candidatura de student ERASMUS ( Learning Agreement) cu semnăturile oficiale de acceptare din partea universităţii-gazdă;
  • Invitaţia oficială nominală din partea universităţii-gazdă de efectuare a mobilităţii studenţeşti ERASMUS pentru o perioadă precizată;
  • Dispozitiva Rectorului UTC-N de deplasare în străinătate;
  • Adeverinţa de student ERASMUS eliberată de Biroul Erasmus+ al UTC-N;
  • Grantul de mobilitate studenţească ERASMUS alocat şi, eventual, fondul de co-finanţare din alte surse a mobilităţii ERASMUS (în numerar sau în cecuri de călătorie);
  • Documentele de transport internaţional dus-întors, pentru deplasarea în mobilitate ERASMUS la universitatea-gazdă şi revenirea în ţară la încheierea perioadei de mobilitate;
  • Asigurarea de sănătate pe perioada mobilităţii ERASMUS (dacă universitatea-gazdă nu precizează alte condiţii speciale de asigurare).

La intoarcere

 • În termen de 48 de ore de la revenirea în ţară a studentului ERASMUS al UTC-N după efectuarea mobilităţii ERASMUS la universitatea-gazdă , acesta este obligat să prezinte la:

  • Biroul Erasmus+ al UTC-N, Rectorat sala 107/108:
  • Adeverinţa (atestarea) oficială de îndeplinire de către studentul ERASMUS din UTC-N a programului de studiu la universitatea-gazda (Certificat de Prezenta);
  • Certificatul de rezultate (Transcript of Records ) cu notele şi creditele academice ECTS pe care le-a obţinut în cadrul mobilităţii sale ERASMUS la universitatea-gazdă;
  • Raport Narativ asupra activităţii desfăşurate, completat la întoarcere.
  • Serviciul Financiar al UTC-N (respectiv, la Administratorul Programului ERASMUS din UTC-N d-na Zita Cazacu):
  • documentele de transport internaţional (în original) pentru deplasarea în mobilitate ERASMUS la universitatea-gazda şi revenirea în ţară la sfirşitul perioadei de mobilitate;
  • raportul asupra cheltuielilor de întreţinere în străinătate (cu documentele de cazare, în original) pe durata mobilităţii ERASMUS la universitatea-gazda;
  • copie după filele paşaportului cu datele de identificare personala şi stampilele punctelor de frontieră de ieşire din ţară, respectiv de intrare în ţară, care definesc perioada de şedere în străinătate(dacă este posibil).
 • Nerespectarea de către studentul ERASMUS al UTC-N a acestor formalităţi de decontare academică şi financiară, impuse mobilităţilor ERASMUS prin Contractul Instituţional Erasmus + al UTC-N, atrage după sine rambursarea de către studentul ERASMUS în cauza a grantului de mobilitate studenţească ERASMUS primit la plecarea în străinătate.


Back to Top