Mobilități

Eugen Ionescu


Programul de burse „Eugen Ionescu” este finanțat de Guvernul României și a fost înființat cu ocazia celui de-al XI-lea Sommet al Francofoniei care a avut loc la Bucureşti în 2006.

Prin intermediul acestuia, doctoranzilor și cercetătorilor din state membre sau cu statut de observator ale Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), precum și din Algeria, care studiază în universități membre ale Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), li se acordă burse pentru efectuarea de activități de cercetare în universități din România, membre ale AUF. Mobilitățile au o durată cuprinsă între 3 și 5 luni.

Domeniile și temele de cercetare sunt diverse. Temele de cercetare doctorală și postdoctorală sunt stabilite în fiecare an prin consultarea instituțiilor de învățământ superior și cercetare din România.

Atribuirea burselor are loc în urma unui concurs de selecție național, derulat sub coordonarea AUF.

Numărul de doctoranzi și postdoctoranzi care au beneficiat de acest tip de burse până în anul 2017, începând cu prima promoție (2007) se ridică la 424 și, respectiv 263.

AUF asigură gestiunea efectivă a programului de burse.

Mai multe detalii:

http://www.mae.ro/node/12314

https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/toutes-nos-actions/programme-de-bourses-doctorales-et-postdoctorales-eugen-ionescu/Back to Top