Programe cu SEE
Programe de cooperare cu ţările nordice


În baza Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014 - 2021, s-a lansat: Apelul de propuneri de proiecte pentru 2018, pentru Programul de burse şi cooperare inter-instituţională în domeniul învăţământul superior.

Informatii generale despre program gasiti aici

Scopul programului

  • sprijinirea studenţilor din orice ciclu de studiu şi a personalului din universităţile româneşti pentru a realiza mobilităţi transnaţionale în Norvegia, Liechtenstein şi Islanda (statele donatoare).
  • sprijinirea mobilităţilor în România ale studenţilor şi ale personalului din instituţiile de învăţământ superior din cele trei ţări.
  • sprijinirea proiectelor de cooperare între universitățile din România şi statele donatoare în vederea întăririi relațiilor de cooperare academică dintre ţări.

Tipuri de proiecte finanțate

  • Proiecte de cooperare strategică, care urmăresc să modernizeze sau să introducă elemente inovatoare în curriculum (cu produse intelectuale)
  • Proiecte de cooperare de mici dimensiuni care urmaresc schimbul de bune practici (fără produse intelectuale)

TERMENE LIMITA:

  • Pana pe data de 31.03.2022, ora 22 - Orice candidatură trimisă după data şi ora menţionată va fi declarată neeligibilă.
  • Găsiți mai multe detalii aici

Material realizat cu sprijinul financiar al Mecanismului Financiar al SEE 2014 – 2021. Conținutul acestuia (text, fotografii, video) nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

Informatii generale despre program gasiti aici

Back to Top