Confirmări

Confirmări pentru absolvenți


Documente necesare pentru emiterea confirmarii actelor de studii, in copie:

 • Formular - de completat
 • Diploma de absolvire/ Diploma de Licenta;
 • Foaia matricola cu notele obtinute in decursul anilor de studii de licenta/ Suplimentul la diploma; *
 • Diploma de Masterat sau Studii Aprofundate;
 • Foaia matricola cu notele obtinute in decursul anilor de masterat/ Suplimentul la diploma;*
 • Programa analitica;*
 • Formular al companiei la care s-a aplicat pentru echivalare (verificati initial conditiile companiei de echivalare la care ati aplicat). In cazul in care compania din strainatate solicita documente eliberate intr-o limba straina, este nevoie sa va adresati unui traducator autorizat din cadrul unui notariat. Ulterior, aceste traduceri vor putea fi introduse in plicul continand confirmarea actelor.

* Optional - Depuneti aceste documente in cazul in care compania/insitutia din strainatate la care ati aplicat solicita si aceste documente.

Trimiteti formularul completat si copiile actelor mentionate mai sus la:

Biroul de Relatii Internationale
Fax: 0040-264-591-690
E-mail: international@staff.utcluj.ro

In termen de 10 zile lucratoare, documentele for fi verificate de catre Biroul de Eliberare Acte de Studii, si vor fi retrimise Biroului de Relatii Internationale.

Taxe:

 • 50 USD/set de documente confirmate
 • 40 USD/taxe postale aferente expedierii prin serviciul EMS al Postei Romane (in cazul in care se opteaza pentru expedierea prin intermediul serviciilor unei poste private, persoana imputernicita va primi plicul inchis, semnat si stampilat pentru a-l trimite la adresa indicata. In acest caz, nu se percepe taxa postala de 40 USD.

Taxele pot fi achitate:

 1. 1. Direct la Casieria UTCN ( Str. Constantin Daicoviciu nr. 15)
 2. 2. Prin transfer bancar, in unul din conturile de mai jos:

Cont USD

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
Str. Memorandumului nr. 28, 400114
Cluj - Napoca, Romania
IBAN RO66RNCB 0106 0266 0155 0003(USD)
COD SWIFT : RNCBROBUXXX
Adresa: Banca Comerciala Romana (BCR) Sucursala Cluj-Napoca, Str. Baritiu nr. 10-12, Cluj-Napoca Romania

Cont RON

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA
Str. Memorandumului nr. 28, 400114
Cluj - Napoca, Romania
IBAN RO35TREZ 21620F330500XXXX (Romanian lei- RON)
COD SWIFT : RNCBROBUXXX
Adresa: Adresa: BN Trezoreria Romania

In oricare din cele doua cazuri, este necesara dovada achitarii taxei inainte de emiterea confirmarii. Dovada poate fi trimisa la urmatoarele date de contact:

Fax: (0040-264 -591-690)
E-mail: international@staff.utcluj.ro (ca fisier scanat)

Confirmare actelor de studii este introdusa intr-un plic si expediata la adresa indicata in formularul de aplicatie completat de catre solicitant.

IMPORTANT: In cazul in care documentele depuse sunt false sau contin modificari:

- Companiei/ institutiei din strainatate i se va aduce la cunostinta frauda;
- Taxele de confirmare nu vor fi restituite.Back to Top