CRU

Centre de Reussite Universitaire


Centrul de Reușită Universitară al Universității Tehnice din Cluj-Napoca a fost inaugurat în aprilie 2015 cu sprijinul Agenției Universitare a Francofoniei.

CRU este un spațiu multifuncțional dotat cu echipamente de ultimă generație (sistem de video conferință, tablă interactivă, rețea de calculatoare), precum și cu publicații de referință în limba franceză pentru diversele domenii ale tehnicii.

Una dintre misiunile CRU este aceea de a promova limba franceză și cultura francofonă in mediul universitar. Astfel, în cadrul centrului sunt organizate ateliere de conversație pentru studenți, pe diferite teme de interes, atelier de cinema și de culturi francofone precum și cursuri de limba franceză pentru personalul academic și pentru cel administrativ.

Persoanele de contact sunt Prof.dr.ing. Romulus TEREBEŞ, Consilier francofonie (Romulus.Terebes@com.utcluj.ro) și Ș.l. Adina FORNA (Adina.Forna@lang.utcluj.ro).

Activitățile vor avea loc săptămânal în sala P09, clădirea Rectoratului, demisol, după următorul orar :

  • marți 16h00-18h00, atelier de perfecţionare a limbii franceze destinat angajaților UTCN, nivel începător (A1-A1+);
  • marți 18h30-20h00, atelier de conversație studenți;
  • miercuri 16h00-18h00, atelier de perfecţionare a limbii franceze destinat angajaților UTCN, nivel elementar/independent (A2-B1);
  • miercuri 18h30-20h00, atelier de conversație studenți;
  • joi 16h00-18h00, atelier de perfecţionare a limbii franceze destinat angajaților UTCN, nivel intermediar/avansat (B2-C1);
  • joi 18h30-20h30, atelier de cinema și culturi francofone.

Pentru mai multe detalii vă invităm să consultați regulat pagina de Facebook a Centrului de Reușită Universitară.

Back to Top