Relatii Internationale

Prezentare

Biroul de Relatii Internationale

Biroul Erasmus+

Documente

Documente BRI

Documente Erasmus +

Cooperari

Acorduri bilaterale - cadru

Acorduri Erasmus+

Acorduri Erasmus - Baia Mare

Programe europene

Erasmus +

Programe de cooperare cu SEE

Alte programe

Spatiul francofon

Filiere

Burse

Retele Universitare

Centre de Reussite Universitaire

Projet AUF 2014-2016

Admitere studenti internationali

EU & Non-EU

Etnici romani si diaspora

Echivalare studii pentru admitere

Administrare

Cluj-Napoca

Baia-Mare

Recunoaşterea perioadelor de studii efectuate în străinătate prin comisia UTCN-CRID

Informaţii pentru solicitanţi


Aceste informaţii se regăsesc în Metodologia privind recunoasterea studiilor efectuate in strainatate, prin CRID, (disponibilă pe site la secţiunea Documente BRI).

Procedura se referă la următoarele categorii de solicitanţi:

Acte necesare dosarului:

Dosarul se depune la BRI

Strada Memorandumului Nr. 28, 400114-RO
Cluj-Napoca, România
Tel: 0040-264-202594;
Fax: +40 264 591690;
E-mail: international@staff.utcluj.ro

Traseul dosarului :

SolicitantBRICRID/facultateBRICRID/rectoratBRIsolicitant

Ulterior evaluării dosarului de către comisia CRID- facultate, solicitantului i se va aduce la cunoştinţă prin e-mail decizia de recunoaştere sau decizia de susţinere a examenelor de diferenţă. Acesta trebuie să declare în scris, în termen de două zile lucrătoare acordul său privind susţinerea examenelor de diferenţă. După soluţionarea tuturor acestor aspecte şi întocmirea procesului verbal, CRID-rectorat va emite dispoziţia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi de înmatriculare a solicitantului în anul de studii aferent.

Download:

Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, tel: +40-264 -202595, e-mail: international@staff.utcluj.ro

© Biroul Relatii Internationale