Programe Erasmus+

Sistemul European de transfer al creditelor


Sistemul European de Transfer al Creditelor (ECTS), utilizat în prezent de peste 200 de universităţi participante în program, facilitează procesul de recunoaştere academică a perioadelor de studiu efectuate de studenţi în diverse ţări.

Conform acestui sistem:

  • Sunt alocate credite fiecărei discipline;
  • Un an universitar complet este echivalent cu 60 de credite;
  • Înainte de plecarea studentului în mobilitate se încheie un contract de studiu semnat de către cele două instituşii şi de către student numit "Learning Agreement" care cuprinde programul de studiu care va fi urmat în străinătate, cu precizarea numărului de credite alocate fiecărei discipline. Acest contract este însoşit la finalizarea studiilor de foaia matricolă "Transcript of Records" cu rezultatele studentului.

În momentul sosirii la universitatea gazdă, studentul poate fi pus, dintr-o serie de motive (incompatibilităţi de orar, conţinut sau nivel inadecvat al disciplinelor alese, identificarea unor cursuri mai potrivite) în situaşia de a-şi modifica programul de studii. Contractul de studii prevede aceasta posibilitate, dar modificările trebuie efectuate într-un interval cât mai scurt de la sosirea la universitatea gazdă şi trebuie contrasemnate de către student şi de către coordonatorii universităţilor de origine şi de primire. La întoarcerea studentului din mobilitate, universitatea de origine recunoaşte numărul de credite obţinute de student în universitatea gazdă, pe baza foii matricole "Transcript of Records" pe care studentul o primeşte de la instituţia gazdă pentru cursurile urmate cu succes.

În cadrul acestei acţiuni universităţile pot solicită sprijin pentru a dezvolta aplicarea ECTS în cadrul departamentelor în care acest sistem nu a fost încă utilizat.

Fondurile alocate se folosesc la producerea şi difuzarea de materiale informaţionale privind ECTS, precum şi la organizarea de cursuri privind implementarea ECTS.Back to Top