Programe Erasmus+

Membri Comisiei Erasmus+


Funcția Telefon Adresa de e-mail
Prof. dr. ing. Vasile ȚOPA Rector + 40 0264 202202 Vasile.Topa@et.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Dan MÂNDRU Prorector Relații Internaționale + 40 0264 202204 Dan.Mandru@mdm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Cristina CAMPIAN Director Biroul Erasmus+ + 40 264 202327 Cristina.Campian@dst.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Vasile DĂDÂRLAT Consilier Biroul Erasmus+ + 40 264 202288 Vasile.Dadarlat@cs.utcluj.ro
Jur. Andreea POPA Secretar Birou Erasmus+ + 40 264 202261 Andreea.Popa@staff.utcluj.ro
Ec. Zita CAZACU Administrator financiar program Erasmus + 40 264 202285 zcazacu@staff.utcluj.ro
Conf.dr.arh. Cristina PURCAR Coordonator program - Facultatea de Arhitectură și Urbanism +40 264 401847 Cristina.Purcar@arch.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Ioan NASCU Coordonator program - Facultatea de Automatică și Calculatoare + 40 264 593161 Ioan.Nascu@aut.utcluj.ro
Conf.dr.ing. Nicoleta COBIRZAN Coordonator program - Facultatea de Construcții +40 0264 401533 Nicoleta.Cobarzan@ccm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Corina BIRLEANU Coordonator program - Facultatea de Construcții de Mașini +40 0264 202786 corina.barleanu@omt.utcluj.ro
Conf. dr. ing. Laura GRINDEI Coordonator program - Facultatea de Inginerie Electrica + 40 264 402426 Laura.Grindei@ethm.utcluj.ro
Prof. dr. ing. Virgil DOBROTĂ Coordonator program - Facultatea de Electrotehnica, Telecomunicatii si Tehnologia informatiei + 40 264 401226 Virgil.Dobrota@com.utcluj.ro
Prof. dr. ing Liviu BRÂNDUȘAN Coordonator program - Facultatea de Ingineria materialelor si a mediului +40 264 401699 Liviu.Brandusan@staff.utcluj.ro
S.l. dr. ing. Sergiu Dan Stan Coordonator program - Facultatea de Mecanică +40 264 401755 sergiu.stan@mdm.utcluj.ro
Şef lucr.dr.ing. Florin DOMNITA Coordonator program- Facultatea de Instalatii +40 0264 202 512 Florin.Domnita@insta.utcluj.ro


Back to Top