Candidați internaționali – Admitere

Candidatul cu cetățenia unei țări UE, a Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană prezintă documentele solicitate de CNRED (Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației) la Biroul de Relații Internaționale al universității.

Documentele și procedura sunt disponibile aici

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 25 Iulie.

 • Biroul de Relații Internaționale:
  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
  Strada Memorandumului 28
  400114 Romania
  Tel.: 0040-264-202595
  Fax.: 0040-264-591690

Biroul de Relații Internaționale din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca trimite aplicațiile la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației.
În urma emiterii Atestatului de Recunoaștere a Studiilor, candidații pot aplica pentru admitere la studii de licență/masterat și doctorat în aceleași condiții cu cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

Admiterea la studii de licență și masterat are loc în aceeași perioadă și în aceleași condiții ca pentru cetățenii români, conform regulilor de admitere efective ale fiecărei facultăți în parte.

Pentru informații despre admitere, sunt disponibile următoarele date de contact:
* Comisia de Admitere
Str. C. Daicoviciu nr. 15, Cluj-Napoca, 400020, Cluj, Romania
tel. 0040 264-401328, tel/fax: 0040 264-595936
email: admitere@utcluj.ro
facebook: Admitere.UTCN

Admiterea la studii de doctorat are loc în aceeași perioadă și în aceleași condiții cu cetățenii români, conform regulilor de admitere efective ale fiecărei școli doctorale in parte.

Prelungirea Vizei pentru studenții UE care depășesc 3 luni de stat în România.

Cetățenii UE care intenționează să stea în România pentru o perioadă ce depășește trei luni începând de la data intrării în spațiul românesc au obligația de a se înregistra la structurile locale ale Oficiului Român pentru Imigrări din zona în care intenționează să-și stabilească reședința.

Mai multe informații disponibile aici

Toate aceste documente vor fi prezentate la următoarea adresă:
Inspectoratul General pentru Imigrări
Str. Alexandru Vaida Voievod, No. 51-53, (Iulius Mall Complex), Cluj-Napoca.
Tel: 0264-555656, 0264-432727 int. 21370, 21371
Fax: 0264-555656

Înaintarea cererilor
Luni - Vineri, ora 10:00- 12:00

Emiterea documentelor
Luni - Vineri, ora 14:00- 16:30


Back to Top