Candidați internaționali – Admitere

* 4 Februarie – 13 Iulie - PASUL 1 - aplicația Online

* 7 Februarie – 21 Iulie - PASUL 2 - Emiterea Acordului de Principiu/Dezacordului

* Februarie-Iulie- Dosarul de aplicație va fi înaintat spre Ministerul Educației pentru analiză și emiterea după caz a Scrisorii de Accept, în momentul în care acesta este complet, și include Acordul de Principiu.

* Iulie – Septembrie - PASUL 3 - Emiterea răspunsului oficial de către Ministerul Educației

* 27 Septembrie – 15 Octombrie - PASUL 4 - Prezentarea setului complet de documente originale și înmatricularea


Note privind parcursul de mai sus:

• Timpul mediu de procesare a unui dosar la UTCN este două săptămâni. Condiție obligatorie: dosarul trebuie să fie complet. Un dosar incomplet nu va fi procesat, taxa de procesare nu va fi returnată, iar candidatul va primi un dezacord din partea universității.
• Nu există un program de master separat de Arhitectură, UTCN oferind un program integrat de Licență + Master (6 ani de studii).

Candidații trebuie să completeze formularul de aplicare, să achite taxa de procesare a dosarului (arată / ascunde) și să depună toate documentele necesare online aici.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente::

 • Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
 • Copie după actul de identitate care atestă domiciliul permanent în țara de origine;
 • Copie după pașaport;
 • Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – TREBUIE completată cu majuscule și toate câmpurile sunt obligatorii
 • Diploma de Absolvire a Liceului sau echivalentă – copie și traducere legalizată, autentificată (arată/ascunde) de către autoritățile din țara emitentă;
 • Diploma de Licență sau echivalentă- copie și traducere legalizată, autentificată de către autoritățile din țara emitentă;
 • Foaia Matricolă / Suplimentul la Diplomă - copie și traducere legalizată pentru toți anii de studii;
 • Certificatul de competență lingvistică (nivel minim B1 pentru limba română sau CAMBRIDGE, IELTS, TOEFL, DELF, etc. nivel minim B2 pentru engleză, franceză, germană)(dacă este cazul);
 • Certificat medical (emis într-o limbă de circulație internațională) care atestă că respectivul candidat nu suferă de boli contagioase sau afecțiuni care sunt incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Taxa de procesare a dosarului.

Dosarul va fi încărcat în aplicația online.
Toate documentele originale care nu sunt emise în limba engleză, franceză, sau română trebuie însoțite de traduceri legalizate într-una din aceste trei limbi.
Curriculum disponibil @UTCN poate fi găsită la acest link
Informații despre taxe sunt disponibile aici.

Dosarul candidatului este analizat de către consiliul facultății pe baza următoarelor criterii:

 • Notele primite în timpul studiilor de liceu/universitare;
 • Activitatea academică a candidatului în domeniul de studiu selectat;
 • Capacitatea de școlarizare a universității ;

Notă: Singurele acte de studii care vor fi luate in considerare sunt cele emise de o instituție acreditată

Facultatea poate emite un Acord de Principiu sau un Dezacord.

 • În cazul emiterii Acordului, dosarul este preluat mai departe pe circuit,
 • În cazul emiterii Dezacordului,candidatul este informat prin e-mail.

Notă: Dosarele incomplete nu vor fi procesate iar taxa de procesare nu va fi returnată.

După ce sunt îndeplinite condițiile de la PASUL 2, BRI trimite dosarul complet al candidatului la Ministerul Educației pentru analiză și emiterea Scrisorii de Acceptare la studii

 • Ministerul trimite Scrisoarea de Acceptare la studii Biroului de Relații Internaționale pentru a redirecționa candidatului documentul original la adresa furnizată de către acesta.
 • În cazul Refuzului, candidatul va fi informat prin e-mail.

După primirea Scrisorii de Acceptare la studii, candidatul contactează Ambasada României din țara nativă sau o țară apropiată pentru a obține viza de studii, care este obligatorie.

Notă: Scrisoarea de Acceptare la studii este validă doar începând cu anul academic menționat în document.

Candidatul depune la Biroul de Relații Internaționale al UTCN următoarele documente în original:

 • Scrisoarea de Acceptare la studii;
 • Toate documentele originale incluse în dosarul de candidatură (vezi PASUL 1);
 • 4 poze tip pașaport;
 • Chitanța bancară ca dovadă a plății taxei de școlarizare pentru 9 luni în avans (în cazul candidaților acceptați pe locuri cu taxă).

Nota1: ÎN CAZUL IN CARE DOCUMENTELE DE STUDII ORIGINALE NU AU FOST EMISE ÎN ENGLEZĂ SAU FRANCEZĂ, SUNT NECESARE TRADUCERI LEGALIZATE.

Nota2: INFORMAȚII LEGATE DE TAXA DE SCOLARIZARE SUNT DISPONIBILE LA ACEST LINK.

Nota3:TERMENUL LIMITĂ DE ÎNMATRICULARE LA LICENȚĂ PENTRU ANUL ACADEMIC CURENT ESTE 14 OCTOMBRIE. DETALII DESPRE CAZAREA ÎN CAMPUSUL UTCN SE GĂSESC AICI.Back to Top