Candidați internaționali – Admitere

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează Anul pregătitor de limba română pentru studenții străini în baza acreditării acestui program de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, așa cum reiese din Ordinul ministrului educației naționale publicat în Monitorul Oficial al României Nr. 680/6.08.2018.

Acest curs este obligatoriu pentru studenții străini care doresc să se înscrie la programe de studii universitare sau postuniversitare cu predare în limba română din instituții de învățământ de stat sau private acreditate din România.

Cursurile sunt organizate în cadrul Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare al universității și sunt ținute de profesori specialiști în predarea limbii române ca limbă străină. Admiterea la Anul pregătitor de limba română pentru cetățeni străini se organizează în conformitate cu legislația în vigoare, precum și cu metodologiile proprii Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Cursul este organizat pe o durată de 2 semestre (60 ECTS) și propune o pregătire completă pentru dobândirea de competențe în domeniul limbii, culturii și civilizației românești, precum și cunoștințe specifice de specialitate în domeniile științelor inginerești, științelor aplicate (matematică și științe ale naturii), științe biologice și biomedicale. Conform planului de învățământ, Anul pregătitor propune următoarele discipline:

Disciplina / semestrul Nr. ore/săptămână
Seminar (S)/Curs (C)
Nr. credite ECTS
Fonetică, vocabular și structuri gramaticale / semestrul I 8 ore/săptămână (S) 8
Comunicare orală și scrisă I / semestrul I 8 ore/săptămână (S) 8
Receptarea textului scris și oral / semestrul I 10 ore/săptămână (S) 8
Cultură și civilizație românească I / semestrul I 2 ore/săptămână (S) 6
Comunicare orală și scrisă II / semestrul II 5 ore/săptămână (S) 8
Redactare și compoziție / semestrul II 6 ore/săptămână (S) 6
Cultură și civilizație românească II / semestrul II 2 ore/săptămână (C),
1 ore/săptămână (S)
6
Limbaj specializat / semestrul II 2 ore/săptămână (C),
10 ore/săptămână (S)
10

La absolvirea anului pregătitor, cursanții susțin un examen final și obțin un certificat de absolvire a Anului pregătitor de limba română de nivel de competență lingvistică B1-B2, conform Cadrului European Comun de Referință, care le permite să se înscrie la universitatea noastră sau altă universitate acreditată din România.

* 4 Februarie – 13 Iulie - PASUL 1 - aplicația Online

* 7 Februarie – 21 Iulie - PASUL 2 - Emiterea Acordului de Principiu/Dezacordului

* Februarie-Iulie- Dosarul de aplicație va fi înaintat spre Ministerul Educației pentru analiză și emiterea după caz a Scrisorii de Accept, în momentul în care acesta este complet, și include Acordul de Principiu.

* Iulie – Septembrie - PASUL 3 - Emiterea răspunsului oficial de către Ministerul Educației

* 27 Septembrie – 15 Octombrie - PASUL 4 - Prezentarea setului complet de documente originale și înmatricularea


Note privind parcursul de mai sus:

• Timpul mediu de procesare a unui dosar la UTCN este două săptămâni. Condiție obligatorie: dosarul trebuie să fie complet. Un dosar incomplet nu va fi procesat, taxa de procesare nu va fi returnată, iar candidatul va primi un dezacord din partea universității.
• Candidații care doresc să se înscrie la studii de doctorat trebuie să solicite și să obțină Acordul de Principiu de la coordonatorul de doctorat înaintea încărcării dosarului în aplicația online. Lista coordonatorilor de doctorat si datele lor de contact sunt disponibile aici.
• Testul de aptitudini pentru Arhitectură va avea loc la o dată și într-o manieră stabilită de la Facultatea de Arhitectură și Urbanism.
• Testul de aptitudini pentru Arte (doar Licență) va avea loc la o dată și într-o manieră stabilită de Facultatea de Litere..

Candidații trebuie să completeze formularul de aplicare, să achite taxa de procesare a dosarului (arată / ascunde) și să depună toate documentele necesare online aici.

Dosarul de candidatură conține următoarele documente::

 • Certificat de naștere – copie și traducere legalizată;
 • Copie după actul de identitate care atestă domiciliul permanent în țara de origine;
 • Copie după pașaport;
 • Cererea pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii – TREBUIE completată cu majuscule și toate câmpurile sunt obligatorii
 • Diploma de Absolvire a Liceului sau echivalentă – copie și traducere legalizată, autentificată (arată/ascunde) de către autoritățile din țara emitentă;
 • Diploma de Licență sau echivalentă- copie și traducere legalizată, autentificată de către autoritățile din țara emitentă (dacă este cazul);
 • Diploma de Masterat sau echivalentă- copie și traducere legalizată autentificată de către autoritățile din țara emitentă;
 • Foaia Matricolă / Suplimentul la Diplomă –dacă este cazul copie și traducere legalizată pentru toți anii de studii;
 • Certificatul de competență lingvistică (nivel minim B1 pentru limba română sau CAMBRIDGE, IELTS, TOEFL, DELF, etc. nivel minim B2 pentru engleză, franceză, germană)(dacă este cazul);
 • Certificat medical (emis într-o limbă de circulație internațională) care atestă că respectivul candidat nu suferă de boli contagioase sau afecțiuni care sunt incompatibile cu viitoarea profesie;
 • Taxa de procesare a dosarului.

Dosarul va fi încărcat în aplicația online.
Toate documentele originale care nu sunt emise în limba engleză, franceză, sau română trebuie însoțite de traduceri legalizate într-una din aceste trei limbi.
Curriculum disponibil @UTCN poate fi găsită la acest link
Informații despre taxe sunt disponibile aici.

Dosarul candidatului este analizat de către reprezentanții Departamentului de Limbi Moderne și Comunicare pe baza următoarelor criterii:

 • Notele primite în timpul studiilor de liceu/universitare;
 • Activitatea academică a candidatului în domeniul de studiu selectat;
 • Capacitatea de școlarizare a universității ;

Notă: Singurele acte de studii care vor fi luate in considerare sunt cele emise de o instituție acreditată

Departamentul poate emite un Acord de Principiu sau un Dezacord.

 • În cazul emiterii Acordului, dosarul este preluat mai departe pe circuit,
 • În cazul emiterii Dezacordului,candidatul este informat prin e-mail.

Notă: Dosarele incomplete nu vor fi procesate iar taxa de procesare nu va fi returnată.

După ce sunt îndeplinite condițiile de la PASUL 2, BRI trimite dosarul complet al candidatului la Ministerul Educației pentru analiză și emiterea Scrisorii de Acceptare la studii

 • Ministerul trimite Scrisoarea de Acceptare la studii Biroului de Relații Internaționale pentru a redirecționa candidatului documentul original la adresa furnizată de către acesta.
 • În cazul Refuzului, candidatul va fi informat prin e-mail.

După primirea Scrisorii de Acceptare la studii, candidatul contactează Ambasada României din țara nativă sau o țară apropiată pentru a obține viza de studii, care este obligatorie.

Candidatul depune la Biroul de Relații Internaționale al UTCN următoarele documente în original:

 • Scrisoarea de Acceptare la studii;
 • Toate documentele originale incluse în dosarul de candidatură (vezi PASUL 1);
 • 4 poze tip pașaport;
 • Chitanța bancară ca dovadă a plății taxei de școlarizare pentru 9 luni în avans (în cazul candidaților acceptați pe locuri cu taxă).

Nota1: ÎN CAZUL IN CARE DOCUMENTELE DE STUDII ORIGINALE NU AU FOST EMISE ÎN ENGLEZĂ SAU FRANCEZĂ, SUNT NECESARE TRADUCERI LEGALIZATE.

Nota2: INFORMAȚII LEGATE DE TAXA DE SCOLARIZARE SUNT DISPONIBILE LA ACEST LINK.

Nota3:TERMENUL LIMITĂ DE ÎNMATRICULARE LA LICENȚĂ PENTRU ANUL ACADEMIC CURENT ESTE 14 OCTOMBRIE. DETALII DESPRE CAZAREA ÎN CAMPUSUL UTCN SE GĂSESC AICI.Back to Top