Preparatory Year of Romanian Language

ONLINE APPLICATION FOR PREPARATORY YEAR OF ROMANIAN LANGUAGE

CANDIDATURE EN LIGNE POUR L'ANNÉE PRÉPARATOIRE DE LANGUE ROUMAINE

APLICAȚIE ONLINE PENTRU ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂNecessary information / Informations nécessaires / Informații necesareUpload application / Téléchargez application / Încărcați aplicația
Upload original documents / Téléchargez documents originaux / Încărcați documentele originale
Upload legalized translations / Téléchargez traductions légalisées / Încărcați traducerile legalizate
All documents not originally issued in English, French or Romanian must be accompanied by legalized translations in one of these three languages /
Toate documentele neemise inițial în Engleză, Franceză sau Română trebuie însoțite de traduceri legalizate într-una din aceste trei limbi.

Notes:
1. Original documents issued in the signatory countries of The Hague Convention are to be authenticated with The Hague Apostille by Competent Authorities designated by the government of a state which is party to the convention.
1. Documentele originale emise în țările semnatare ale Convenției de la Haga vor fi autentificate cu Apostila de la Haga de către autoritățile competente desemnate de guvernul țării care este parte în convenție.

2. Original documents issued in countries that are not signatory of The Hague Convention must be authenticated by the Ministry of Foreign Affairs from the issuing country and by the Embassy/Consular Office of Romania in the issuing country.
2. Documentele originale emise în țări care nu sunt semnatare ale Convenției de la Haga trebuie autentificate de către Ministerul Afacerilor Externe din țara emitentă și de către Ambasada/Oficiul Consular ale României în țara emitentă.

Back to Top